Modernisoinnit nostureille nosturiasentaja
Logo
menu

Modernisoinnit
nostureille

Nosturin elinkaaren hallinta varmistaa turvallisen nosturin ja turvalliset nostot käyttäjälle. Nostureiden teknologia muuttuu ja aina ei tarvitse ostaa uutta nosturia. Modernisoimalla vanha nosturi saadaan käyttöön uudet toiminnallisuudet, pidennetään nosturin elinkaarta, lisätään nosturin energiatehokkuutta ja samalla tuetaan kestävää kehitystä.

Mitä modernisointi tarkoittaa?

Nostureilla on määritelty lähtötietojen perusteella elinkaari, johon vaikuttaa mitä kuormia on nostettu, kuinka usein ja käyttöaika sekä nosturin toimintaympäristön kuormitus.

Nostureiden elinkaaren laskennassa käytetty standardi (FEM 9.755) tuli käyttöön vuonna 2022. Uusi standardi mahdollistaa nosturin jäljellä olevan peruskorjauksen tarpeen ja ajankohdan niin, että se perustuu oikeisiin käyttötunteihin ja kuormaprofiiliin.

Nosturin modernisoinnissa käytössä oleva nosturi päivitetään nykyteknologian mukaiseksi, jolloin turvallisuus ja käytettävyys paranevat. Lisäksi tuotannolla saattaa olla tarve suurempaan nostokapasiteettiin tai nopeampaan toimintaan.

Milloin kannattaa modernisoida?

KP Cranesin modernisointien perustana on jäljellä olevan elinkaaren analysointi ja sen perusteella määritellään modernisoinnin tarve ja vaihtoehdot, joka perustuu asiakkaan tuotannon tarpeisiin. Nosturi kannattaa modernisoida:

  • Jos FEM-standardin laskentaan perustuvan analyysin perusteella nosturin kuormaa kantavilla rakenteilla on elinkaarta jäljellä.
  • Jos vikatiheys ja korjauskustannukset ovat kasvaneet.
  • Jos varaosien saatavuus on heikentynyt.
  • Jos nosturin kapasiteettia halutaan nostaa tai toiminnallisuudet eivät vastaa tuotannon ja käyttäjän tarpeita.

Modernisointi on hyvä ratkaisu ja sitä kannattaa tarkastella vaihtoehtona uudelle nosturille.

Miten edetä modernisoinnissa?

Ensin tarkastellaan lähtötiedot, nosturin käyttöluokka, tarkastusraportit ja kunnossapidon historia. Sen jälken kerätään käyttäjien ja kunnossapitäjien palaute. Osana tarkastelua on myös varaosakartoitus ja niiden saatavuus.

Lisäksi analysoidaan nosturilla nostettuja kuormia ja sen käyttötunteja sekä nosturin teräsrakenteiden kunto. Tarvittaessa nosturiin voidaan lisätä tiedonkeruu- ja etäkunnonvalvontalaite, josta saadaan oikeat lähtötiedot elinkaarilaskennan pohjaksi.

Analyysin jälkeen KP Cranesin asiantuntija kertoo nosturin modernisoinnin vaihtoehdot asiakkaalle. Sen pohjalta asiakkaan on helppo tehdä päätös ja suunnitelma jatkosta.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

henkilökuva
Tomi Kämäräinen
Myyntipäällikkö
phone044 762 2583