älykäs kunnossapito
Logo
menu

Älykäs nosturi ja etävalvonta

Nosturiin voidaan lisätä uusien nostureiden etäkunnonvalvonta, joka mahdollistaa läpinäkyvyyden sekä nosturin käytöstä että kunnossapidosta. Nosturin käyttöprofiiliin perustuva oikea-aikainen huolto ja poikkeamien mittaaminen on kustannustehokas tapa varmistaa nosturin koko elinkaaren hallinta.

Nosturin automaation lisääminen on myös mahdollista ja sitä voidaan tarkastella nosturin modernisoinnin yhteydessä.

Nostureiden etävalvonta - WorkMate

Nostureiden etävalvontapalvelu antaa reaaliaikaisen ja todellisen tiedon nostureiden kunnosta ja käytöstä.

Kunnonvalvonnan tiedot ovat läpinäkyvästi saatavilla käyttäjille, asiantuntijoille ja tuotannon suunnitteluun.

 • Verkkoselainpohjainen käyttöliittymä, aina käytettävissä
 • 3G/4G tiedonsiirto
 • Nopea ja helppo asentaa
 • Kevyet aloituskustannukset
 • Soveltuu lähes kaikkien nosturivalmistajien nostureihin
 • Käyttö- ja elinkaarioptimointijärjestelmän ominaisuudet

Nosturiradan kunnonvalvonta - TrendiOn

Nosturiradan etävalvontapalvelu antaa reaaliaikaisen ja todellisen tiedon nosturiradan kunnosta ja käytöstä.

 • Kantopyörien kunnonvalvonta
 • Sivuohjauspyörien kunnonvalvonta
 • Nosturiradan kantopinnan kunnonvalvonta
 • Nosturiradan suuntauksen analysointi
 • Nosturiradan kiinnityksien analysointi
 • Tarveperustainen ennakoiva huolto

Kunnossapitojärjestelmä KUP

Tiedonhallintajärjestelmä kunnossapidon ohjaukseen ja analysointiin mahdollistaa:

 • Työ- ja laiteturvallisuuden hallinnan
 • Kunnossapidon suunnittelun ja töiden hallinnan
 • Mittaavan kunnossapidon yhdessä Workmate-tuotteiden kanssa
 • Ennakkohuoltojen hallinnan
 • Varastojen ja varaosien hallinnan
 • Henkilöstön koulutus ja osaamisrekisterit
 • Kunnossapidon raportoinnin ja analysoinnin
 • Laitteiden elinkaaren hallinnan
 • Helpon ja selkeän mobiilikäytön
 • Toimittajarekisterit ja hinnastot