Modernisoinnit nostureille nosturiasentaja
Logo
menu

Vaihtoehdot nosturin
modernisoinnille

Modernisoimalla vanha nosturi saadaan käyttöön uudet toiminnallisuudet, pidennetään nosturin elinkaarta, lisätään nosturin energiatehokkuutta ja samalla tuetaan kestävää kehitystä.

Nostureiden modernisoinnit jakautuvat kolmeen osaan:

  • Sähkösyöttöjen ja moottoreiden sekä kuormanvalvonta- ja ohjausjärjestelmien uusintaan.
    • Kriteereinä on usein kasvanut vikatiheys ja korjauskustannukset sekä varaosien heikko saatavuus.
  • Nostokoneiston ja siirtovaihteiden uusintaan.
    • Kriteereinä on nostolaitteiden elinkaaren loppuminen ja kuluminen sekä varaosien heikko saatavuus.
  • Nosturiratojen uusinta.
    • Kriteereinä on radan kuluminen tai muuttunut tarve.

Sähkösyöttöjen ja moottoreiden sekä kuormanvalvonta- ja ohjausjärjestelmien modernisointi

Moottorit

Moottorit ovat vaativaan nosturikäyttöön suunniteltuja. Moottoreissa on erilaisia jarru- ja tuuletinratkaisuja riippuen käyttökohteesta ja olosuhteista. Moottorit voidaan korvata nosturivalmistajan alkuperäisellä moottorilla tai vaihtoehtona nostokäyttöön suunnitelulla moottorilla.

Ohjaus ja yhteiskäytöt

Nosturin turvallisuutta ja käytettävyyttä voidaan parantaa radio-ohjauksen uusinnalla tai ohjaamon ohjaimien päivityksellä. Nostureiden yhteiskäytöllä, joissa kaksinosturia toimivat täysin yhdessä, saadaan nostoon lisää kapasiteettia ja nostureiden käyttöön lisää joustavuutta eri tilanteisiin. Kuormanvalvonnan ja pysäytysrajojen uusinnalla varmistetaan turvalliset nostot.

Nosturin taajuusmuuttajat ja käytöt

Taajuusmuuttajien uusinnalla varmistetaan nosturin käytettävyys ja elinkaari. Samalla voidaan nosturin liikkeisiin ja ominaisuuksiin tuoda käytettävyyttä ja turvallisuutta lisääviä toimintoja. Heilunnan estot, yhteiskäytöt sekä erilaiset aluerajaukset on helppo toteuttaa samalla, kun uusitaan nosturin käytöt.

Taajuusmuuttajia korvattaessa vaihtoehtona on myös käyttää kustannustehokkaita ja laadukkaita teollisuustaajuusmuuttajia, joissa on nosturikäyttöön tarkoitettu ohjelmisto sekä turvatoiminnot.

Virtalinjan, syöttökaapeleiden tai energiansiirtoketjut

Virtalinjana voidaan käyttää kustannustehokasta koteloitua virtalinjaa. Syöttökaapelit ja kannatinvaunut kuluvat käytössä ja vaativat säännöllistä uusimista. Jos kaapeloinneissa on paljon ulkoista kuormitusta ja tarvitaan suojaa, silloin energiansiirtoketju voi olla hyvä vaihtoehto.

Valaistus

Led-valaisimien uusinta on energiatehokas ratkaisu, joka parantaa käyttäjän jaksamista sekä parantaa nostojen turvallisuuta. Nosturin alapuolelle jää katvealue kattoon sijoitetuista valaisimista. Uutena isot kaksipalkkiset nosturit varustetaan usein valaisimilla.  Valaisinratkaisun lisääminen nosturiin on nopea ja kustannustehokas tapa varmistaa käyttäjien turvallisuus ja tyytyväisyys.

Nostokoneiston ja siirtovaihteiden modernisointi

Siirtovaihteet ja koneistot

Siirtovaihteiden ja vaihdemoottoreiden modernisoinnissa vaihtoehtona on akseli-, tassu- tai laippakiinnitys kantopyöriin. Vaihteina voidaan käyttää vakioteollisuusvaihteita, jotka ovat suunniteltu käyttökohteen vaatimusten mukaisesti.

Kantopyörät ja päätykannattimet

Kantopyörät voidaan uusia vaihto-osilla, valmistamalla uusi, korvaava varaosa tai vaihtamalla päätykannattimeen valmis päätyosa. Päätykannattimen uusinta on nopea tapa tehdä modernisointi, jos halutaan varmistaa lyhyt käyttökatko nosturilla.

Nostokoneistot

Nostonkoneistosta voidaan uusia köysitela, köysipyörästö ja laakeroinnit. Usein hyvänä vaihtoehtona on uusia nostokoneisto. Tällä ratkaisulla kaikkien osien elinkaari ja käyttövarmuus on varmistettu pitkään.

Nosturiratojen uusinta

Nosturiradat

Nostureiden radat kuluvat ja radan linjat voivat muuttua, jos rakennus tai tuennat ovat liikkuneet. Ratojen uusinta osittain tai kokonaan toteutetaan kustannustehokkaasti ja joustavasti.

henkilökuva
Tomi Kämäräinen
Myyntipäällikkö
phone044 762 2583