Logo

Kustannustehokas ja läpinäkyvä tarkastushuolto

Oikea-aikainen huolto ja määräaikaistarkastus antavat aina hyvän kokonaiskuvan nosturin kunnosta. Huolto ennen tarkastusta varmistaa, että nosturiin ei jää erillisiä huoltokäyntejä vaativia korjauskohteita. Näin ennakoidaan ja hallitaan sekä riskit että kustannukset, ja samalla taataan nosturin häiriötön käynti.

KP-Nosturitarkastus on teollisuusnostureihin keskittynyt tarkastuspalvelumme. Laadukkaan tarkastuksen edellytys on nostureiden rakenteen ja toiminnan sekä käyttökohteen tunteminen. Ammattitaitoinen tarkastaja ja nykyaikaiset työvälineet varmistavat sekä läpinäkyvän että nopean raportoinnin heti työn valmistuttua. Tarkastuksen lopputuloksena on turvallinen nosturi ja suunnitelma nosturin käyttövarmuuden varmistamisesta.

Sertifioidut tarkastajat

Kaikilla nosturitarkastuksesta vastaavilla asentajilla on henkilökohtainen tarkastajan pätevyys, jonka edellytyksenä on pitkä työkokemus teollisuusnostureista. Virallisen tarkastussertifikaatin hyväksyy kolmas riippumaton osapuoli. Tarkastuspätevyys kattaa nosturivalmistajien teollisuusnosturit ja ketjunostimet (esimerkiksi ABUS, Stahl, KCI, Demag, SWF).

Perusteellinen määräaikaistarkastus

Perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään nostolaitteelle sen lähestyessä valmistajan määrittelemää käyttöluokan ja -kohteen mukaista suunnittelurajaa. Ajankohtaan vaikuttavat nosturilla todellisuudessa nostetut kuormat ja käyttötunnit, sekä sen huoltohistoria ja korjaukset. Tarkastus toteutetaan kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa nostolaitteen ensimmäisestä käyttöönotosta.  KP-Nosturitarkastus huolehtii asiakkaan puolesta siitä, että lakisääteiset tarkastukset on tehty ajallaan ja asiakkaalla on tarvittavat tiedot hyvissä ajoin etukäteen.

Tarkastuksessa käytetään NDT-menetelmiä ja tallentavia tarkastuskameroita. Perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa nosturin teräsrakenteet, sekä nosturin turvallisuuteen vaikuttavat tärkeimmät osakokonaisuudet tarkastetaan. Nosturista puretaan nostolaitteistoa niin, että tarkastaja voi luotettavasti arvioida osien kunnon ja mahdolliset poikkeamat.

Läpinäkyvä jäljitettävyys

Raportoinnissa käytämme uusimpia teollisuusnostureiden tarkastukseen kehitettyjä työmenetelmiä ja -välineitä, joilla varmistetaan laadukas ja kustannustehokas toiminta. Havaintojen ja tehtyjen toimenpiteiden läpinäkyvä jäljitettävyys on tärkeää riskien hallinnan ja nostureiden häiriöttömän käytön turvaamiseksi.

  • Tarkastus- ja raportointityökalu – I-kuppi
  • Kunnossapitojärjestelmä – KUPPI
  • Yhteinen näkymä tiedostoihin Sharepointin kautta

Asetukset ja määritelmät

Nosturien tarkastuksissa noudatamme virallisia asetuksia ja määräyksiä.

  • Käyttöönottotarkastus VNa 403/2008 33§
  • Määräaikaistarkastus VNa403/2008 34§ (kerran vuodessa)
  • Perusteellinen määräaikaistarkastus VNa403/2008 35§ (purettuna tarkastus n. 10 vuoden välein)
  • Nostureiden koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla (n. 4 vuoden välein)
  • Nostoapuvälineiden tarkastukset
Juha Jauhiainen
phone044 762 2550
account_circle
Markku Glumerus
phone044 762 2560