siltanosturi nosturitarkastus nosturitarkastaja
Logo

Kustannustehokas ja läpinäkyvä nosturitarkastus

Oikea-aikainen huolto ja määräaikaistarkastus antavat aina hyvän kokonaiskuvan esimerkiksi siltanosturin kunnosta. Huolto ennen tarkastusta varmistaa, että nosturiin ei jää erillisiä huoltokäyntejä vaativia korjauskohteita. Näin ennakoidaan ja hallitaan sekä riskit että kustannukset, ja samalla taataan nosturin häiriötön käynti.

KP Nosturitarkastus on teollisuusnostureihin keskittynyt tarkastuspalvelumme. Laadukkaan tarkastuksen edellytys on nostureiden rakenteen ja toiminnan sekä käyttökohteen tunteminen. Ammattitaitoinen tarkastaja ja nykyaikaiset työvälineet varmistavat sekä läpinäkyvän että nopean raportoinnin heti työn valmistuttua. Tarkastuksen lopputuloksena on turvallinen nosturi ja suunnitelma nosturin käyttövarmuuden varmistamisesta.

Sertifioidut tarkastajat

Kaikilla nosturitarkastuksesta vastaavilla asentajilla on henkilökohtainen tarkastajan pätevyys, jonka edellytyksenä on pitkä työkokemus teollisuusnostureista. Virallisen tarkastussertifikaatin hyväksyy kolmas riippumaton osapuoli. Tarkastuspätevyys kattaa nosturivalmistajien teollisuus- ja siltanosturit sekä ketjunostimet (esimerkiksi ABUS, Stahl, KCI, Demag, SWF).

Perusteellinen määräaikaistarkastus

Edellä 34 §:ssä tarkoitetun määräaikaistarkastuksen lisäksi työvälineelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan määrittämiä työvälineen käyttöikää koskevia suunnittelurajoja, tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta.

Perusteellisten määräaikaistarkastusten ajankohtaa arvioitaessa on otettava huomioon työvälineen käytön rasittavuus, määräaikaistarkastuksissa havaitut vauriot ja tehdyt korjaukset sekä työvälineessä mahdollisesti esiintyvät tyyppiviat.

Perusteellisessa tarkastuksessa on purettava sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista. Tarkastuksessa on käytettävä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä.

Läpinäkyvä jäljitettävyys

Raportoinnissa käytämme uusimpia teollisuusnostureiden tarkastukseen kehitettyjä työmenetelmiä ja -välineitä, joilla varmistetaan laadukas ja kustannustehokas toiminta. Havaintojen ja tehtyjen toimenpiteiden läpinäkyvä jäljitettävyys on tärkeää riskien hallinnan ja nostureiden häiriöttömän käytön turvaamiseksi.

  • Tarkastus- ja raportointityökalu – I-kuppi
  • Kunnossapitojärjestelmä – KUPPI
  • Yhteinen näkymä tiedostoihin Sharepointin kautta

Asetukset ja määritelmät

Nosturien tarkastuksissa noudatamme virallisia asetuksia ja määräyksiä.

  • Käyttöönottotarkastus VNa 403/2008 33§
  • Määräaikaistarkastus VNa403/2008 34§ (kerran vuodessa)
  • Perusteellinen määräaikaistarkastus VNa403/2008 35§ (purettuna tarkastus n. 10 vuoden välein)
  • Nostureiden koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla (n. 4 vuoden välein)
  • Nostoapuvälineiden tarkastukset
henkilökuva
Juha Jauhiainen
Liiketoimintajohtaja
phone044 762 2550
Markku Glumerus
Myyntipäällikkö
phone044 762 2560