kunnossapito betoni rakennusaineteollisuus
Logo
menu

Ulkoistettu kunnossapito

KP-Servicen kunnossapito tuo asiakkaillemme käyttövarmuutta ja tuotantotehokkuutta. Kunnossapidon toimintamalli ja johtaminen rakennetaan hyödyntäen erilaisia kunnossapidon elementtejä ja työkaluja, sekä asiakkaan parhaita käytäntöjä ja prosesseja. Hyödynnämme myös laitevalmistajien erikoisosaamista ja kansainvälisesti parhaita kunnossapitokäytäntöjä kustannustehokkuudessa sekä koulutamme omaa henkilöstöämme.

Älykkäät etävalvontaratkaisuimme tuovat ennustavan ja läpinäkyvän kunnossapidon asiakkaillemme. Niiden avulla kehitämme laitteiden ja prosessin käyttövarmuutta sekä pienemmämme huoltoseisokkeihin pituutta.

Kunnossapidon suunnitelmallisuus, systemaattisuus ja ennakoitavuus paranevat kunnossapitokustannusten laskiessa tuotantomäärään suhteutettuna. Tavoitteenamme on kokonaishyödyn optimointi niin kunnossapitokustannusten kuin kunnossapidon panostuksista kasvavan tuotantotehokkuuden osalta.

Lopputulos tukee asiakkaan kilpailukykyä laitoksen elinkaaren eri vaiheissa ja vaihtelevissa markkinatilanteissa.