siltanosturit kunnossapito projektit
menu

Yrityksemme toimintaperiaatteet

Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti ja vastuullisesti kestävää kehitystä tukien sekä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden mukaisesti. Odotamme henkilöstömme lisäksi myös yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme toimivan samalla tavalla. Kaikessa toiminnassamme pyrimme vähentämään niin omia kuin asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutuksia ja -riskejä. Kokosimme toimintaperiaatteistamme eettisen toimintaohjeen.

Arvomme

Toimintamme perustuu eettisen ohjeistuksen lisäksi arvoihimme, joita ovat yksilöllisyys, järjestelmällisyys, turvallisuus ja rehellisyys.

Yksilöllisyys

Palvelemme asiakkaitamme yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet. Avoimesti, rehellisesti ja jatkuvaan parantamiseen pohjautuvalla toimintatavalla saavutamme yhdessä sovitut tavoitteet. Toimintamme on joustavaa ja mutkatonta laajan tarjontamme ansiosta, ja kokonaisuus räätälöidään aina yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Järjestelmällisyys

Ylläpidämme ja edistämme monin eri tavoin asiakkaidemme tuotantolaitosten toimintaa ja tuottavuutta. Järjestelmällinen toimintatapamme on lähtökohta kaikelle. Systemaattista ja tehokasta toimintatapaamme tukee laaja yhteistyöverkostomme, valikoidut järjestelmämme sekä ammattitaitoinen henkilöstömme. Luotettavat kumppanit ja kattava yhteistyöverkosto ovat tärkeä osa yhdessä onnistumista.

Turvallisuus

Turvallisuus on meille ykkösasia ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Käytännössä vastuullisuus näkyy asenteissamme ja käytännön työssämme. Meillä työskentelevillä ammattilaisilla ja erikoisosaajilla on aina voimassa olevat työturvallisuus- ja tulityökortit sekä ensiapukoulutus. Riskien tunnistamisella, toiminnan suunnittelulla ja käytännön toimenpiteillä pyrimme ehkäisemään riskien toteutumista.

Kaikki turvallisuuteen liittyvistä poikkeamista tulee tehdä ilmoitus toiminnanohjausjärjestelmäämme (KUP) tai ilmoittaa siitä välittömästi työstä vastuussa olevalle henkilölle.

Rehellisyys

Olemme luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani sekä vastuullinen työnantaja. Odotamme henkilöstömme toimivan eettisesti ja rehellisesti sekä voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tilanteita, joissa henkilökohtainen etu on ristiriidassa työnantajan edun kanssa, pitää välttää. Sitoudumme korruption vastaiseen työhön sekä estämään kiristämistä ja lahjontaa kaikissa sen muodoissa. Emme tarjoa emmekä vastaanota palveluksia, lahjoja tai etuja, joita voitaisiin kohtuudella olettaa vaikuttavan päätöksentekoon yrityksessämme vaan edistämme reilua ja rehellistä kilpailua.

Eettinen ilmoitus

Olemme sitoutuneita vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrimme edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys. Alla on linkki, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen anonyymisti.