Luottamus on vahva ja se perustuu avoimuuteen. Se on myös kaiken toiminnan ydin. Kesäkuussa tulee 10 vuotta yhteistyötä täyteen. Mistä kaikki sai alkunsa ja miten tähän tilanteeseen on päästy?

Parman Haukiputaan tehdaspäällikkö Marko Hiltunen ja KP-ServicePartnerin kunnossapidon liiketoimintajohtaja Mika Ekholm istuivat alas kertomaan tarinan.

Betonielementtejä rakennusteollisuuteen. Rajaville-niminen yritys perustettiin vuonna 1950 ja 70 vuoden aikana yrityksestä tuli yksi Pohjois-Suomen suurimpia toimijoita.

− Oulun alueella ja Pohjois-Suomen alueella Rajaville on toteuttanut kymmenittäin kohteita, Marko Hiltunen toteaa.

Rajaville fuusioitui vuonna 2022 Parma Oy:n kanssa, joka on osa Consolis-konsernia. Tällöin alkuperäinen yritys siirtyi merkittävänä pohjoissuomalaisena suunnannäyttäjänä historian kirjoihin.

Avoin alku yhteistyölle

Kun kokonaiskunnossapidon sopimus kilpailutettiin 10 vuotta sitten, olivat mukana alan suurimmat toimijat. Hiltunen tuli taloon vuonna 2007 ja vastasi oman toimensa ohessa myös Haukiputaan tehtaan kunnossapidosta. Hän oli mukana keräämässä dataa ja pohtimassa mitä valittavan yrityksen pitäisi pystyä tarjoamaan.

− Halusimme kokonaisvaltaisen ratkaisun, jossa toimittajalla on oma kunnossapidon ohjausjärjestelmä sekä taustatiedot valmiina, ja sopimus kattaa kaiken, Hiltunen kertoo.

KP-ServicePartner vastaa Haukiputaalla ja Korvenkylässä lähes kaikesta kunnossapidosta, sopimuksessa on mukana niin mekaaninen, sähkö- ja automaatiokunnossapito kuin kiinteistöjen sekä nostureiden huolto- ja tarkastuspalvelut.

− Toimimme alkuun avointen kirjojen eli open book -menetelmällä. Kunnossapidosta oli aiemmin vastannut monia eri toimijoita eikä kunnossapidon kokonaiskustannuksista ollut mitään käsitystä, Hiltunen sanoo.

− Oli molempien etu, että ensimmäisen kahden vuoden aikana syntyi käsitys todellisista kuluista, jonka pohjalta lähdimme rakentamaan laskutusmallia ja syventämään yhteistyötä, Mika Ekholm jatkaa.

Kymmenen vuoden aikana laskutusperiaatteita on päivitetty ja sopimusta on laajennettu. Yhteistyö pohjautuu siihen ajatusmalliin, että neuvoteltu ratkaisu on aina molempien etu.

Tiedolla johtamista ja asiantuntijuutta

Sopimusta allekirjoitettaessa KP-ServicePartnerilla oli halu kasvaa Oulun alueella ja myydä palveluita muillekin asiakkaille. Liiketoiminnan kasvusta on tullut ajan myötä myös kilpailuetu Parmalle.

− Meillä on 15 asentajaa Oulun alueella, joka mahdollistaa laajemman palvelutarjonnan kuin mitä yksittäisen kunnossapitosopimuksen taustalla yleensä on, taustoittaa Ekholm synergiahyötyjä.

Kehitystyö ja luottamus nousevat esiin useasti haastattelun aikana. Viimeisen viiden vuoden aikana älykäs johtaminen on tullut voimakkaasti osaksi toimintaa ja kehittynyt valtavasti.

− Kunnossapidon johtaminen perustuu dataan ja pystymme ennakoimaan asioita paremmin sekä panostamaan siihen, Hiltunen kertoo.

Mittaamisen pohjautuvan kunnossapidon avulla on voitu nostaa tehtaan kapasiteettia ylöspäin esimerkiksi oikein ajoitetuilla huolloilla. Seuranta on mahdollistanut sen, että laitteisto on huollettu vasta silloin, kun sen huoltoon on ollut todellinen tarve, jolloin laitteistoista on saatu paras mahdollinen hyöty irti.

Luottamus ja yhteistyö

Luottamus pitää ansaita eikä tämäkään yhteistyö ole poikkeus. Alussa yhteistyö tarkoitti työkalujen lainaamista puolin ja toisin sekä yhdessä kuukausittain molempien tilikirjojen tutkimista, mutta nyt ollaan jo paljon syvemmällä. Luonnollista toki on, että välillä asioista on keskusteltu tiukkaankin sävyyn.

− Aina tulee kitkaa, kun tuotantolaitteisto on kovalla kuormituksella sekä varaosat ja investoinnit ovat kalliita. Samaan aikaan pitäisi saada maksimimäärä tuotantoa ulos, jota loppuasiakas odottaa, Ekholm sanoittaa.

− Ollaan me tämän pöydän ääressä keskustelu tiukastikin silloin kun homma ei mennyt kuten elokuvissa. Asiat ovat kuitenkin vaan asioita ja kompromisseja pitää olla valmis tekemään, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä, Hiltunen jatkaa.

− Sitä se yhteistyö on parhaimmillaan ja rakentavat keskustelut aina kehittävät toimintaa. Tavoite meillä on yhteinen ja onnistumme myös yhdessä, kun loppuasiakas saa tavaran ajallaan, kiteyttää Ekholm.

Vihreä jälki betoniin

Yksi suurimmista yhteisistä projekteista on ollut PARMA GreenTM-teknologiaan perustuvien Parman vähähiilisten tuotteiden tekemiseen tarvittavat tuotantolaitteiston muutokset Haukiputaan tehtaalla. Rakentaminen muuttuu samalla tavalla kuin muutkin teollisuudet ja ympäristönäkökulma pitää huomioida monessa eri kohtaa.

− Valitsimme projektissa yhden oven taktiikan ja KP hoiti koko projektin hallinnan. Osaaminen tuli paikan päältä, ja lopputulos oli meille kustannustehokas onnistuneen lopputuloksen lisäksi, Hiltunen sanoo.

Kunnossapidon merkitys korostuu hiilijalanjälkiä pohdittaessa. Tuotanto kuluttaa laitteita valtavasti, kulunut kone taas syö lisää betonia. Ennakoivan kunnossapidon, elinkaaren hallinnan ja tiedolla johtamisen avulla tuotantolinjan laitteisto pyritään pitämään hyvässä kunnossa ja estämään mahdolliset rikkoontumiset.

− Pidennämme samalla myös laitteiston elinikää ja kaikki tämä pienentää tehtaan hiilijalanjälkeä, selittää Ekholm vihreää ajatusmallia kunnossapidon näkökulmasta.

 

Kuva: Sari Kangas