KP-ServicePartner toimitti Jyväskylään DB-Santasalon uuteen teollisuusvaihdetehtaaseen laajan nosturikokonaisuuden.

KP-ServicePartner aloitti nosturikokonaisuuden suunnittelun keväällä 2020 yhdessä David Brown Santasalon projektipäällikkö Antti Haapaniemen kanssa. Projektin suunnittelussa kuunneltiin tarkoin asiakkaan ja käyttäjien toiveita. ”Nostureiden 3D-mallinnoksia käytettiin tehtaan layout-kuvaan sijoittamalla, ja näin onnistuimme valitsemaan työkohteisiin oikeanlaiset nostoratkaisut, kertoo KP:n projektipäällikkö Tomi Kämäräinen”.

Lopullinen layout-malli, ensimmäisessä vaiheessa tehtyyn hallikokonaisuuteen, oli valmiina toukokuussa 2021. Nosturiratojen asennukset aloitettiin heinäkuussa ja nosturit asennettiin ja luovutettiin käyttöön syyskuussa 2021.

Ensimmäinen nosturitoimitus sisälsi:

  • Cranbaltin nosturiradat
  • 7 kpl ABUS siltanostureita kuormat 2 000kg – 15 000kg
  • 1 kpl ABUS puominosturi 2 000kg
  • 1 kpl ABUS kevytnostinjärjestelmä varustettuna neljällä 630kg siltanosturilla
  • Nosturiratojen sekä nostureiden asennukseen osallistui yhteensä 7 henkilöä

Teollisuusvaihdetehtaan toinen hallikokonaisuus valmistuu Jyväskylään vuoden 2022 loppuun mennessä.