Lähtökohtaisesti kaikki yritykset haluavat toimia oikein kaikkia lakeja ja määräyksiä noudattaen, sekä ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Luonnollisesti perusajatuksena on myös se, että henkilöstö sitoutuu samoihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin, sekä toimii käytännössä niiden mukaisesti.

Jotta tämä olisi mahdollista ja käytännössä myös toiminnan perustana, yrityksen toimintaperiaatteet pitää olla selkeästi kirjoitettu auki niin, että ne ovat yksiselitteisiä sekä henkilöstölle että kaikille muille osapuolille. KP-ServicePartnerin toimintaperiaatteet ja eettinen ohjeistus löytyvät verkkosivuiltamme (Tietoa meistä > Toimintaperiaatteet).

Poikkeamasta raportointi

Kaikki ei kuitenkaan aina mene putkeen. Jos joku poikkeaa toimintatavoista, oletamme, että asiasta on helppoa keskustella ja ohjata oikeaan suuntaan. Vai onko sittenkään?

− Eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyvät asiat ovat haasteellisia. Niitä voi olla vaikea nostaa esiin tai voi helposti tulla tunne, että keskustelu ei etene toivotulla tavalla, toteaa KP-ServicePartnerin HR-asioista vastaava hallintopäällikkö Anna-Mari Hangas.

EU:n Whistleblower-direktiivi velvoittaa kaikki yli 50 henkilöä työllistävät organisaatiot järjestämään sisäisen väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan, jossa tapausten tutkinta tehdään puolueettomasti.

− Tämä oli meille hyvä sysäys luoda eettinen ilmoitustenjättökanava, jonne ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, Hangas jatkaa.

− Luonnollisesti toivomme, että henkilöstömme sekä muut kanssamme toimivat kokisivat, että haasteellisetkin asiat voidaan ratkoa keskustelemalla esihenkilöiden, yhteyshenkilöiden tai osapuolen kesken.

Verkkosivuiltamme löytyy eettinen ilmoitustenjättökanava niitä tilanteita varten, kun keskustelun avaus tuntuu haasteelliselta. Sitä kautta ilmoituksen voi jättää nimettömänä ja se käsitellään puolueettomien henkilöiden toimesta 3 kuukauden aikana ilmoituksen jättämisestä. Tarvittaessa mukaan otetaan ulkopuolisia henkilöitä. Ilmoituksen jättäjä saa tietoa tutkinnan vaiheista kirjautumalla ilmoituskanavaan.