Eettisyys kaiken keskiössä

Lähtökohtaisesti kaikki yritykset haluavat toimia oikein kaikkia lakeja ja määräyksiä noudattaen, sekä ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Luonnollisesti perusajatuksena on myös se, että henkilöstö sitoutuu samoihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin, sekä toimii käytännössä niiden mukaisesti.